Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 08:20
Lacasuri Ortodoxe: despre Sarbatori
   Ziua de comemorare a Adormirii Maicii Domnului (15 august) încununează sărbătorile închinate Sfintei Fecioare Maria, fiind ultimul praznic al anului bisericesc care începe la 1 septembrie. După Naşterea ei din sfinţii părinţi Ioachim şi Ana (8 septembrie), după Intrarea în Templu (21 noiembrie) şi Buna Vestire a Întrupării Mântuitorului (25 martie), creştinii ortodocşi cinstesc Adormirea Maicii Domnului şi ridicarea ei cu trupul la Ceruri.

 

   Sfânta Scriptură nu oferă detalii despre adormirea Maicii Domnului deoarece ucenicii lui Hristos erau prigoniţi şi sufereau nenumărate răutăţi din partea romanilor, dar mai ales a evreilor, iar cărţile lor erau arse şi ei osândiţi. Cu toate acestea, cântările şi imnurile de la Vecernia şi Utrenia sărbătorii mărturisesc adevărata tradiţie a Bisericii în această privinţă. Apocrifa în limba greacă atribuită Sfântului Ioan Evanghelistul şi cea latină, intitulată Transitus Mariae (Adormirea Mariei), ambele datând din primele secole creştine, oferă mai multe detalii despre acest eveniment.

 

   Inspirat de puterea Duhului Sfânt şi călăuzit de tradiţiile făurite până în secolul al VII - lea, Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul dintre cei mai prestigioşi părinţi şi scriitori bisericeşti (+622), ne lasă moştenire mărturii emoţionante despre Adormirea Maicii Domnului.

 

   După Înăţarea Mântuitorului la Cer cu Trupul Său cel Înviat şi după Pogorârea Sfântului Duh, Maica Domnului a rămas în grija Sfântului Apostol Ioan şi a locuit în casa acestuia din Sion, la Ierusalim, precum relatează Sfântul Maxim Mărturisitorul: Sfânta Născătoare de Dumnezeu a văzut cu ochii săi Învierea Fiului şi împăratului ei şi s-a umplut de bucurie şi a plecat de aici la casa ucenicului iubit asteptând ceasul înălţării lui Hristos. Or, aceasta casă era Sionul, căci Evanghelistul Ioan şi-a vândut partea părintească şi averile pe care le avea în Galileea dupa moartea lui Zevedei, tatăl său, şi a cumpărat la Ierusalim casa din Sion, în care a primit-o pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu după porunca Domnului şi învăţătorului său, şi îi slujea (Din viaţa Maicii Domnului). În acest locaş s-a arătat Domnul după Înviere “intrând prin uşile încuiate”. Tot aici, după opt zile, l-a mulţumit şi pe Toma arătându-i urmele cuielor din palme, iar, după Înălţarea lui Hristos, ucenicii se adunau în acest loc şi săvârşeau cele sfinte. Apostolii au rămas în jurul Ierusalimului o perioada îndelungată, până în momentul în care regele Irod Agripa (41-45 d.H.), nepotul lui Irod cel Mare, preia conducerea provinciei romane Iudeea şi porneşte prigoana împotriva creştinilor. În tot acest timp, Maica Domnului vieţuia în rugăciune, copleşită de văpaia dragostei pentru Fiul ei cel Preaiubit şi fiind plină de zile dorea să iasă din trup şi să se ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necurmata şi necontenita dumnezeiască dorinţă, să vadă preadulcea şi preadorita faţă a Fiului său, Care şade în Ceruri de-a dreapta Tatălui (Sinaxar la Adormirea Maicii Domnului). Dar Domnul nostru Iisus Hristos a socotit de cuviinţă ca Preasfânta Sa Maică să ramână ani mulţi în această lume, pentru ca, prin harul ei, nou-botezaţii creştini să fie şi mai întariţi, iar Biserica să sporească spre Slava Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt.

 

   Sfânta Fecioară Maria îşi petrecea majoritatea timpului în grădina Ghetsimani, unde Mântuitorul, mai înainte de Patima Sa cea de voie, şezând în genunchi, se ruga Tatălui cu lacrimi de sânge. Această grădină cu saduri din satul Ghetsimani, de lângă Muntele Eleonului, era moştenită de către Sfântul Apostol Ioan de la tatăl său, Zevedei. Aici Maica Domnului vorbea deseori cu Fiul ei şi se ruga Lui necontenit, vărsând râruri de lacrimi: Când voi veni şi mă voi arăta feţei Domnului? Lacrimile mele s-au făcut mie pâine ziua şi noaptea. Când voi vedea pe Fiul meu cel Preaiubit? Când voi veni către cel ce şade de-a dreapta lui Dumnezeu -Tatăl? Când voi sta înaintea Scaunului Slavei Lui? Când mă voi sătura de vederea Feţei Lui? O, Preadulcele meu Fiu, acum este vremea să te milostiveşti spre Sion! Acum este vremea sa mă miluieşti pe mine, Maica Ta, din valea plângerii a acestei lumi, pe aceea care, pâna la atâta nevedere a Preasfintei Feţei Tale, mă tânguiesc. Scoate de acum sufletul meu din trup ca din temniţă, căci în ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, tot aşa doreşte sufletul meu de Tine, Dumnezeule, ca să mă satur, când mi se va arăta Slava Ta (Sinaxar la Adormirea Maicii Domnului).

   Şi, într-o zi, pe când se ruga astfel, i s-a descoperit Sfântul Arhanghel Gavriil, din pruncie slujitor şi hrănitor întru Sfânta Sfintelor, binevestitor al Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi neobosit ocrotitor întru toate zilele vieţii sale. Acesta a adus cu sine a doua bună-vestire, aceea a mutării Maicii Domnului întru Slava Preaiubitului Său Fiu. Deci, fiind înstiinţată cu trei zile mai înainte despre adormirea sa, Sfânta Fecioară Maria s-a bucurat şi a urcat degrabă în Muntele Măslinilor pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru că s-a îndurat de ea.

 

   Luându-şi rămas bun de la toţi cei apropiaţi, Maica Domnului a petrecut ultimele sale zile pe pământ în priveghere şi rugăciune, încurajându-i pe cei ce plângeau adormirea sa că nu va înceta să se roage pentru ei înaintea Fiului Său, ci le va fi lor pururea mijlocitoarea către Dumnezeu: le poruncea să nu plângă, ci să se bucure pentru moartea ei căci, stând mai aproape şi înaintea scaunului lui Dumnezeu, privind faţă catre faţă pe Fiul şi Dumnezeul Său şi vorbind gură către gură, atunci va putea cu mai multă înlesnire ca să se roage şi să milostivească bunătatea Lui. Ea îi încredinţa pe cei ce plângeau că, după mutarea sa, nu-i va lasa sărmani; dar nu numai pe aceia, ci toată lumea o va cerceta, o va privi şi va ajuta celor din primejdii (Sinaxar).

 

   Cunoscându-i dorinţa, Dumnezeu a rânduit ca Sfinţii Apostoli să fie prezenţi la adormirea Maicii Sale. Astfel, în toiul preocupărilor pentru ceremonialul înmormântării, de care se îngrijea Sfântul Apostol Ioan, dintr-un nor strălucitor au căzut ca nişte picături de rouă înmiresmată, Sfinţii ucenici şi apostoli ai lui Hristos, care, de la marginile pământului, unde se aflau în misiune apostolească, au venit să aducă dovada dragostei calde faţă de mama Învăţătorului şi Mântuitorului lor.

 

   Un moment de profundă emoţie şi trăire s-a petrecut în clipa când, din înaltul Cerului, înconjurat de oştirile îngerilor, Dumnezeiescul Fiul al bătrânei maici coboară peste Sion, pentru a spori strălucirea şi importanţa clipei, dar şi pentru a primi în mâinile Sale cinstitul suflet al Sfintei Fecioare. Potrivit Sinaxarului, momentul emoţionant al trecerii la Domnul al maicii Sale este descris prin raportare la naştere şi buna-vestire, adormirea fiind încununarea vieţii sale duhovniceşti, întoarcea la Fiul ei cel Preaiubit.

 

   În timp ce trupul sfânt era purtat spre Ghetsimani pentru a fi depus în mormânt, se spune că un necredincios smintit şi-a făcut loc prin mulţime cu gând necurat de a răsturna sicriul. În clipa în care s-a atins de sicriu, amândouă mâinile i-au fost retezate din umeri, astfel încât a fost cuprins de dureri înfiorătoare. Realizând nenorocirea, biruit de durere, omul invocă mila şi iertarea Maicii Domnului, iar Sfântul Apostol Petru îi aşază mâinile la loc, rănile se vindecă şi necredinciosul de mai înainte se alătură convoiului de credincioşi, slăvind pe Maica Domnului. După ce trupul a fost aşezat şi pecetluit în mormânt, în satul Ghetsimani, la locul unde au fost înmormântaţi şi părinţii săi, Ioachim şi Ana, apostolii au rămas trei zile pe munte, ascultând divinele psalmodieri ale îngerilor. A treia zi ajunge la mormânt, cu voia lui Dumnezeu, şi Sfântul Apostol Toma, care cere tovarăşilor săi de apostolie să-i deschidă mormântul pentru a vedea şi el trupul adormit al Maicii Domnului. Îndeplinind dorinţa fratelui lor, apostolii au deschis mormântul care însă era gol. A fost dovada de netăgăduit a strămutării şi înălţării trupului Sfânt la Cer de către Mântuitorul, care nu putea lăsa să se dea stricăciunii trupul Maicii care L-a purtat în pântece.

 

   Atitudinea lui Toma se aşează şi de data aceasta ca o mărturie de netăgăduit la temelia unui adevăr de credinţă. Prima dată cerând să vadă rănile din palmele şi coasta lui Iisus, a întărit adevărul despre Înviere, iar acum, cerând să vadă trupul Maicii Domnului, a dovedit adevărul despre Înălţarea cu trupul la cer a Maicii Domnului.

 

   Sfinţii Părinti vorbesc la început destul de rezervat despre ridicarea la Cer cu trupul a Sfintei Fecioare, subliniind îndeosebi caracterul tainic al acestui moment. Cu timpul, cuvântările acestora încep să afirme cu tot mai multă putere ideea că după adormirea sa, Fecioara Maria a fost înviată de Fiul Său şi luată cu trupul în Împărăţia Cerurilor. Unul dintre argumente teologice este acela că nu putea suferi stricăciunea cea care Îl născuse pe Fiul lui Dumnezeu sau, cum spune Condacul Praznicului, mormântul şi moartea nu o puteau ţine pe Maica Vieţii. Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat exact cu trupul Maicii Domnului rămâne o taină în iconomia mântuirii, precum naşterea Fiului Omului, întruparea, învierea şi înălţarea Lui sunt acte incomprehensile raţiunii sau cugetării omeneşti.

 

   După acest ceremonial divino-uman, Sfinţii Apostoli s-au întors din nou fiecare la misiunile lor, răspândind adevărul despre noua şi marea minune a Adormirii şi Înălţării Maicii Domnului cu trupul la Cer.

   Originile instituirii acestui praznic la data de 15 august sunt incerte. Cel mai posibil, aceasta dată marcheaza consacrarea unei biserici închinate Maicii Domnului şi nu ziua propriu-zisă a Adormirii. Pană la mijlocul secolului al V-lea, sărbătoarea a avut un caracter local. Împăratul Mauriciu (582-602) va impune în tot imperiul comemorarea acestui eveniment la data de 15 august. Sărbătoarea era precedată de o pregătire ce dura 40 de zile, timp în care crestinii locuiau în colibe improvizate pe valea Cedronului.

 

   Astăzi, perioada de pregătire pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului este de 14 zile. Postul acesta nu presupune numai abţinere de la anumite alimente, ci este şi un mod al creştinilor de a-şi manifesta devotamentul şi dragostea pentru cea care este grabnic ajutătoare tuturor celor aflaţi în nevoi şi neobosită rugătoare către Dumnezeu pentru neamul omenesc. Este un post al bucuriei, al celebrării vieţii celei veşnice în Lumina lui Hristos, precum spune troparul sărbătorii: „Mutatu-te-ai din moarte la viaţă şi de pe pămînt la cer!“.

 

   Maica Domnului este Scara pe care Dumnezeu S-a coborât la noi iar noi ne urcăm la El. Pentru creştini suferinţa şi moartea, ca finalizare a suferinţei, capătă un sens pozitiv, de eliberare din jugul materiei şi întoarcere la Cel Care ne-a creat. De aceea, sfinţii şi dreptmăritorii creştini nu mor, ci adorm întru nădejdea Învierii celei de obşte. Moartea nu destramă relaţia noastră cu cei adormiţi ci aceasta continuă prin intermediul rugăciunilor şi a slujbelor săvârşite de Biserică pentru cei ce au trecut la Domnul dar şi prin harul lui Dumnezeu şi rugăciunile sfinţilor, în special ale Sfintei Fecioare Maria, care menţin vie această legătură dintre Biserica luptătoare şi cea triumfătoare.

 

   În această zi de praznic se pomenesc cei adormiţi şi se înalţă rugăciuni pentru aceştia iar, după Sfânta Liturghie, în biserici se oficiază slujba parastasului, binecuvântându-se prinoasele aduse. Dar Adormirea Maicii Domnului nu este numai o sărbătoare pentru cei adormiţi, ci şi un prilej pentru noi, toţi, să reînviem în suflete noastre Chipul cel minunat şi plin de Slavă al Sfintei Fecioare şi să-l urmăm în toate zilele vieţii noastre pe pământ: Ea era în tot lucrul cinstită şi statornică. Grăind foarte puţin şi numai ce era de trebuinţa. Lesnicioasă spre a asculta, grăitoare de bine, dând fiecăruia cinstire; era măsurată la sfat, obişnuia totdeauna a vorbi cuviincios către fiecare om, fără de râs şi fără de tulburare, dar mai ales fără de mânie. Vederea feţei ei era ca vederea grăuntelui de grâu; părul, galben; ochii, ascuţiţi la vedere; iar luminile erau asemenea cu măslina. Sprâncenele ei erau negre şi plecate; nasul, potrivit; buzele, ca floarea trandafirului, pline de cuvinte dulci. Faţa, nici rotundă, nici scurtă, ci puţin lungăreaţă. Mâinile şi degetele, lungi. În scurt, era împărtăşită de toată măreţia; smerită, neprefăcându-şi faţa deloc şi nicio moliciune nu avea cu sine, ci totdeauna umilinţă aleasă. Hainele care le purta erau proaste, precum le arăta si sfântul acoperământ al preasfântului ei cap. (Sinaxar)

 

Diac. Dumitru-Ionuţ Popescu

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

Repost0
8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 07:35

Lacasuri Ortodoxe: despre Icoane

S-a arătat episcopului care a ajuns Sfânt

 

   Episcopul Prohor al Rostovului (cu numele de schimonah Trifon) a fost, la data de 8 august 1314, martorul unei apariţii minunate. Ierarhul (canonizat ulterior, ca Sfânt, în Biserica Rusă) se afla în vizită pastorală, cu barca, aproape de Yaroslavl. Noaptea îl prinsese în afara oraşului, fiind nevoit să doarmă în cort, pe malul Volgăi, împreună cu însoţitorii săi. Spre miezul nopţii s-a trezit brusc, numai el, datorită unei lumini care-i pătrunsese până în cort. Urmărind-o, a observat o coloană de lumină, pe celălalt mal al râului. Până acolo nu exista pod, dar în chip minunat se alcătuise unul, tot din lumină revărsată. Mergând să vadă despre ce e vorba, episcopul a aflat în mijlocul luminii Icoana Maicii Domnului, neţinută de mâini omeneşti, stând în văzduh.

 

   Sfântul s-a rugat îndelung înaintea ei, după care, fiind coplesit de intamplare, s-a întors la cort, uitându-şi toiagul arhieresc lângă icoană. A adormit, neînţelegând exact, dacă a fost vis, viziune sau realitate...

 

   Dimineaţa, după săvârşirea Utreniei, episcopul Prohor a observat că nu are toiagul arhieresc. El şi-a amintit „viziunea” din noaptea anterioară şi a trimis pe însoţitori să-l caute pe celălalt mal al râului, unde aceştia au trecut cu barca. Printre copacii pădurii de acolo, servitorii au zărit icoana, cu toiagul lângă ea. Înştiinţat, sfântul a venit imediat, recunoscând că e vorba de icoana pe care o zărise şi el. S-a rugat iarăşi cu multă bucurie înaintea ei, hotărând pe loc ca acolo să se ridice o biserică.

 

   Într-o singură zi s-a construit biserica Intrării Maicii Domnului în templu, unde a fost aşezată Icoana minunată.

 

   Răspândindu-se vestea despre modul descoperirii ei, mulţime de infirmi au venit să se închine înaintea acesteia, vindecându-se. Sfântul episcop a hotărât, ulterior, ca lângă acea biserică să se ridice şi mânăstirea Tolga, numită astfel după un afluent al Volgăi, care se varsă în râu chiar în dreptul localizării icoanei.

   Mai mult, din 1392, Icoana a început să izvorască mir, iar în anii 1638 şi 1766 ea a izbăvit pe locuitorii din Yaroslavl de foamete (datorată secetei), prin rugăciunile care s-au înălţat către Maica Domnului din Icoană.

   În 1612 şi 1654 localnicii au fost salvaţi de epidemii, prin procesiune cu Icoana. Când mânăstirea Tolga a ars, în sec. XV, Icoana a fost gasită neatinsă de flăcări. Mânăstirea (iniţial de călugări, în prezent de maici) adăposteşte între alte odoare de preţ moaştele Sfântului Ignatie Brianceaninov.

   Ca zile de sărbătorire a Icoanei Tolga s-au stabilit: 8 august şi 18 iulie, fiind consemnate şi alte minuni realizate prin intermediul ei, între care vindecarea unei boli a ţarului Ivan cel Groaznic, care a contribuit la restaurarea mânăstirii după incendiu.

   Icoana este de tip „Eleousa”, în care Maica Domnului şi Pruncul se ating cu mâinile într-un gest de tandreţe.

   În prezent există mai multe copii ale Icoanei Tolga, făcătoare de minuni (vindecări, învieri din morţi, ocrotire de epidemii şi secetă). Una dintre aceste copii se află la muzeul de artă din Yaroslavl.

 

   Sfântul Prohor (Trifon) este cinstit la 7 septembrie.

 

teolog Mirela Sova / Lacasuri Ortodoxe


© Copyright 2008-2009 - Tous droits réservés    Nu uitati de continuarea acestui "mesaj": CARTEA SFINTILOR - Lacasuri Ortodoxe (click pe banner)

 

Repost0
8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 07:17

Lacasuri Ortodoxe: despre Sfinti

Poporul l-a rugat să le fie păstor

 

   Sinaxarele ortodoxe amintesc astăzi pe Sfântul Miron, cel care a fost mai întâi fermier în Raucia, din insula Creta.

 

   Atingând prosperitatea prin muncă, Miron a împărţit roadele sale cu toţi cei necăjiţi, încât nu era om care să plece de la el neajutat. Asemănându-se Domnului, Miron împărţea tuturor din bunurile sale, fără a judeca în vreun fel pe cineva, păstrând pentru familie strictul necesar.

 

   Ca dovadă pentru bunătatea Sfântului este consemnat următorul fapt:

 

   într-o zi, Miron a surprins şapte hoţi în propriul hambar, care se chinuiau să-i fure din sacii de grâu.

   Cu zâmbetul pe faţă, Sfântul i-a ajutat să ridice sacii, ba chiar a cărat el însuşi un sac în plus, pentru ei. Uimiţi de atitudinea lui, hoţii au renunţat la stilul lor de viaţă, devenind oameni cinstiţi.

 

   În scurtă vreme, a fost rugat de localnici să accepte demnitatea preoţiei. Miron a primit, iar după o vreme a fost hirotonit episcop al obştii din Raucia.

 

   Ca ierarh, s-a dedicat cu multă înţelepciune păstoririi credincioşilor, rostind predici pline de har şi ajungând făcător de minuni. Dintre acestea, este cunoscută aceea a opririi curgerii râului Triton, în timpul unei inundaţii.

   Episcopul a trecut dincolo de râu pe uscat, după care a trimis un om al său ca să-i „explice” râului că-şi poate continua cursul, nestingherit, întrucât apa rămăsese oprită – precum la trecerea Mării Roşii de către evrei, pe vremea lui Moise.

 

   Râul s-a supus Sfântului, reluându-şi curgerea.

   A trecut la Domnul având împliniţi 100 de ani, spre anul 350.

 

Lacasuri Ortodoxe


© Copyright 2008-2009 - Tous droits réservés    Nu uitati de continuarea acestui "mesaj": CARTEA SFINTILOR - Lacasuri Ortodoxe (click pe banner)

 

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 17:11
   Institutul de Cercetări Ştiinţifice din domeniul sportiv a proiectat un dispozitiv special prevăzut cu o “cameră video a sufletului”.

 

   Directorul adjunct, Konstantin Korotkov, a petrecut în spitale şi în morgă un an întreg. El a studiat chiar şi o persoană pe moarte. Un dispozitiv special a făcut fotografii înainte şi după moarte, a relatat Canal 5 TV.

 

   "Rezultatul a fost neaşteptat. Am constatat că nu există nicio oprire instantanee, ci un eveniment de tranzit, de trecere”, a spus acesta adăugând că sufletul sau ceea ce numim noi suflet, părăseşte corpul numai după o anumită perioadă de timp.

 

   Omul de ştiinţă a fost uimit de invenţia sa şi a oferit-o Bisericii, dar aceasta a refuzat să recunoască noul aparat.

 

   Potrivit lui Korotkov, aparatul poate înregistra totodată şi sentimente ca dragostea şi supărarea.

 

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 16:05

Lacasuri Ortodoxe: din Viena, 7 august 2009

40.000 de martori ai lui Iehova s-au reunit în cadrul unui congres ţinut la Viena

   40.000 de martori ai lui Iehova au participat ieri, joi 6 august 2009, la deschiderea Congresului International, ce va dura 4 zile, pe stadionul Ernst Happel din Viena, după întâlniri similare în Germania şi Franţa.

 

   Pentru a oficia botezul planificat să fie colectiv, vizând mai mult de o sută de noi membri, organizatorii au instalat două piscine pe stadionul Ernst Happel, conform purtătorului de cuvânt al comunităţii religioase, Bernd Gsell.

 

   Programul congresului din Viena cuprinde o conferinţă cu tema "cum să supravieţuim la sfârşitul lumii?", însoţită de o serie de interviuri şi de spectacole ale misionarilor mişcării, a spus Gsell.

 

   Demonstraţii similare au avut loc în ultimele săptămâni în 12 oraşe din Germania şi Franţa, în cadrul tradiţionalelor adunări de vară, în perioada iunie-septembrie a acestui an, în 33 de ţări.

 

   Martorii lui Iehova pretind că au aproximativ 7 milioane de credincioşi în întreaga lume.

 

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 15:24

Lacasuri Ortodoxe: din Polonia

Ultra-catolicii polonezi - cruciadă împotriva unui concert al Madonnei

   Un mic grup de ultra-catolici polonezi se împotrivesc organizării unui concert al cântăreţei americane Madonna, programat pe data de 15 august, la Varşovia, care, în ochii lor, riscă să fie o blasfemie în chiar ziua Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

 

   "Cântăreaţa Madonna este perversă. Caută să şocheze, afişându-şi corpul său şi erotismul. Ne putem aştepta la orice, din partea acestui concert. S-ar putea să-şi creeze singură plăceri, pe scenă, sub influenţa drogurilor" , a spus Marian Brudzynski către AFP, şeful "Comitetului pentru Apărarea Credinţei şi Tradiţiei” - Pro Polonia.

 

   Comitetul său a cerut municipalităţii să anuleze “concertul scandalos” al cântăreţei, într-un moment sfânt pentru catolici.

 

   Nici Biserica Catolică şi nici partidele politice de dreapta sau chiar ultra-catolicii Radio Maryja nu au sprijinit iniţiativa grupului Brudzynski.

 

   Pe lângă sărbătoarea religioasă, în Polonia are loc şi o mare sărbătoare naţională, a Armatei poloneze, în memoria victoriei asupra bolşevicilor, din timpul războiului ruso-polonez, in anul 1920.

 

   Brudzynski a trimis o scrisoare preşedintelui Lech Kaczyński cerându-i să intervină în anularea concertului. "Madonna este anti-icoana Fecioarei, dovedind-o în mod repetat, satirizând credinţa catolică."

 

   Numai, Lech Wałęsa, lider al sindicatului Solidaritatea şi deţinător al Premiului Nobel pentru Pace, a fost de părere că putea fi aleasă o altă dată pentru concert.

 

   "În această zi - zi de mare sărbătoare religioasă a polonezilor - nu ar trebui să aibă loc acest tip de confruntare", a spus Walesa recent.

 

   "Nu vreau ca, în această zi, cineva să mă împiedice să mă rog. Madonna, îmi place ca şi cântăreaţă, dar în acestă zi aş vrea să pot să mă rog şi să mă adun."

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 14:56

Lacasuri Ortodoxe: din Vatican, 5 august 2009

Cameră web amplasată în grădinile Castelului Gandolfo - reşedinţa de vară a Papei

 

   O camera web a fost instalată în grădinile reşedinţei de vară a Papei, la Castel Gandolfo, lângă Roma, şi, probabil, va permite internauţilor să-l vadă pe Papa Benedict al XVI-lea în timpul plimbărilor - a arătat cotidianul Vaticanului, L'Osservatore Romano.

 

   Imaginile sunt disponibile pe website-ul oficial al Statului Vatican.

 

   Benedict al XVI-lea va rămâne la această proprietate, care domină Lacul Albano, la aproximativ treizeci de kilometri sud-est de Roma, până la sfârşitul lunii septembrie, după o şedere în Valea Aosta, în iulie.

 

   Prima sa audienţă a avut loc miercuri dimineaţă, de la un balcon al palatului, foarte zâmbitor şi primind aplauzele pelerinilor reuniţi într-o curte acoperită cu un baldachin.

 

   Cinci alte camere web prezinta din diferite perspective Vaticanul, inclusiv Mormântul Papei Ioan Paul al II-lea şi Piaţa Sfântul Petru.

 

   Site-ul vrea să "ajungă la marele număr de credincioşi şi de utilizatori de Internet care doresc să ştie date despre Vatican", a spus L'Osservatore Romano. El este disponibil în cinci limbi: italiană, franceză, engleză, spaniolă şi germană si numara 2800 de vizitatori unici pe zi.

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 14:34

Lacasuri Ortodoxe: din Washington, 7 august 2009

Homosexualitatea: psihologii americani resping ideea "vindecării"

   The American Psychological Association (APA) a condamnat, intr-un raport recent, utilizarea terapiilor cunoscute sub atributul “vindecarii", care pretind să trateze homosexualitatea ca pe o boală şi să schimbe orientarea sexuală a individului.

 

   APA a adoptat o rezoluţie care prevede faptul că profesioniştii din domeniul sănătăţii mentale trebuie să evite promisiunea pe care aceştia o fac clienţilor, din care ar rezulta că persoanele tratate şi-ar putea schimba orientarea sexuală prin terapie sau prin alte tratamente", spune această mare asociaţie care reuneşte 150.000 de membri.

 

   Organizaţia a analizat rezultatele a 83 de studii efectuate între anii 1960 şi 2007, cu privire la diferite abordări ale psihoterapeuticii, inclusiv aşa-numitele terapii "reparatorii", care promit că se poate schimba orientarea sexuală.

 

   Aceste eforturi terapeutice, care au fost înregistrate de-a lungul anilor, prin diferite practici, cum ar fi electroşocurile, inducerea unei stări neplăcute precum greaţa, reorientarea prin hipnoză, au vizat persoane ce erau marcate de un sentiment de ruşine şi de aversiunea faţă de astfel de inclinatii, prin evidenţierea unor "opinii religioase conservatoare foarte puternice” care i-au facut sa-si doreasca schimbarea orientarii sexuale, spun psihologii americani, în raportul lor.

 

   Studiul scoate în evidenţă efectele negative ale unor astfel de terapii, evocând gândurile de suicid, depresia, problemele de impotenţă, disfuncţia în relaţii şi, în special, o rata mare de renunţare la astfel de terapii.

 

   APA recomandă, deci, utilizarea metodelor terapeutice care nu încearcă să schimbe orientarea sexuală, ci mai degrabă să vizeze acceptarea şi spijinirea exlorării propriei identităţi şi dezvoltarea psihologică fără impunerea unei identităţi specifice".

 

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 13:42

Lacasuri Ortodoxe: Bagdad, 7 august 2009 / Irak

Trei pelerini shiiţi ucişi la întoarcerea din Karbala

   Trei pelerini shiiţi au fost ucişi, şi alţi 15 răniti, astăzi dimineaţă, vineri 7 august 2009, când o bombă plasată pe ruta acestora a explodat la trecerea autobuzului - a declarat o sursă din cadrul Ministerului de Interne irakian.

 

   Atacul a avut loc în Sadr City, un district şhiit din zona de nord-est a Bagdadului, fiind destinat pasagerilor întorşi dintr-un pelerinaj în oraşul Kerbala, la 110 km sud de Bagdad, potrivit aceleiaşi surse.

 

   De joi seara, sute de mii de şhiiţi comemorează naşterea celui de-al 12-lea Imam, Mahdi, numit "Imamul ascuns", a cărui întoarcere shiiţii înca o mai aşteaptă, întrucât acesta ar urma să restabilească dreptatea şi pacea.

 

   Joi, un pelerin şhiit a fost ucis şi alţi trei au fost răniţi de o bombă ascunsă pe o stradă din cartierul Dora, fost bastion al insurgenţilor suuniţi.

 

   Mai multe incidente au punctat aceste festivităţi.

   Luni, un pelerin şhiit a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi într-un atac cu o bombă plasată pe o maşină în Iskandariyah, la 40 mile sud de Bagdad.

 

   În plus, în provincia Babilon, la sud de Bagdad, două bombe au fost plasate în apropierea celebrului sit arheologic, explodând la trecerea a două autobuze care transportau pelerini, omorând două persoane şi rănind alte 27, conform poliţiei.

 

Repost0
7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 13:07

Lacasuri Ortodoxe: din DUBAI, 7 august 2009

"Sex and the City" - film interzis în Dubai

   Dubaiul a refuzat autorizarea filmării unoi secvenţe din filmul "Sex and the City", în Golful Emiratelor, după examinarea scenariului – raportează un ziar local de astăzi, vineri 7 august 2009.

 

   Dubai Studio City (DSC), care are ca scop atragerea producţiei audiovizuale internaţionale, a indicat faptul că cererea a fost respinsă la recomandarea autorităţilor – conform cotidianului “The National”.

 

   Scenariul filmului, o adaptare a serialului TV cu Sarah Jessica Parker, a fost prezentat autorităţilor în cauză, pentru a fi examinat, "ţinând seama de structurile sociale multi-culturale şi de percepţii", a indicat cotidianul, citând un comunicat al DSC .

 

   Textul, care nu ne oferă alte detalii, sugerează că filmul, inclusiv titlul, pot ofensa lumea musulmană, prima ediţie a filmului fiind interzisă în cinematografele de aici.

 

   Scenele explicite de sex, din filmele străine, sunt de obicei cenzurate în cinematografele din Dubai, în timp ce subtitrările în limba arabă evită frazele care ar reflecta un limbaj nepermis. DVD-urile care conţin astfel de scene sunt cenzurate si ele, iar accesul la astfel de site-uri de Internet este blocat.

 

   Dubaiul are majoritatea populaţiei (80%), străină, de religii diferite.

 

   Dar, Dubaiul, care îşi propune să devină un centru regional al turismului şi al afacerilor, îşi demonstrează angajamentul faţă de valorile Islamului, extrem de respectate de către populaţia locală.

 

Repost0