Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
1 juillet 2009 3 01 /07 /juillet /2009 16:42
   Secţia de Teologie din Caransebeş funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii „Eftimie Murgu" din Reşiţa, dorindu-se a fi continuatoarea vechiului institut Teologic din Caransebeş înfiinţat în anul 1865.

   Secţia de Teologie Ortodoxă Didactică îşi desfăşoară activităţile şcolare în Caransebeş, (Aleea Grădiniţei, nr.1), într-un sediu modern amenajat prin grija Universităţii „Eftimie Murgu" din Reşiţa. Secţia de teologie este acreditată atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studii de Masterat în Teologie Pastorală şi Misiune creştină. La Caransebeş au absolvit Teologia nouă generaţii de studenţi.

   Admiterea 2009 la Secţia de Teologie din Caransebeş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii „Eftimie Murgu" din Reşiţa se organizează pe baza criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009 - 2010, date prin Ordinul nr. 3331 din 04.03.2009 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi pe principiul autonomiei universitare prevăzut în Legea învăţământului nr. 84 / 1995.

   Secţia de Teologie Caransebeş organizează admiterea în anul universitar 2009-2010, în sistemul Bologna, pe două cicluri principale de studii:
Ciclul I - Studii universitare de licenţă de 3 ani;
Ciclul II - Studii universitare de masterat de 2 ani.
La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, pentru toate formele de învăţământ, admiterea se organizează în două sesiuni. Prima sesiune va fi în luna iulie 2009, iar cea de a doua în luna septembrie 2009 pentru ocuparea eventualelor locuri rămase libere din prima sesiune.
Calendarul admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, Secţia de Teologie, va fi:
ADMITERE 2009

Sesiunea de vară - iulie 2009
13.07.2009 - 22.07.2009 - Înscriere admitere
23.07.2009, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
23.07.2009, orele 15.00 Afişarea rezultatelor
24.07.2009, orele 1500 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
25.07.2009 - 26.07.2009 Verificarea dosarelor candidaţilor admişi
27.07.2009 - 31.07.2009 Prima perioadă de înmatriculare
01.09.2009 - 07.09.2009 A doua perioadă de înmatriculare
08.09.2009 - 10.09.2009 Redistribuirea prin translatare a locurilor rămase libere şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile neocupate

Sesiunea de toamnă - septembrie 2009
14.09.2009 - 19.09.2009 Înscriere admitere (numai pe locurile rămase libere)
21.09.2009, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
21.09.2009, orele 15.00 Afişarea rezultatelor
22.09.2009 - 25.09.2009 Perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi.
Cifra de Şcolarizare la Secţia de Teologie ortodoxă didactică este următoarea: 11 locuri fără taxă şi 39 locuri cu taxă, total 50 de locuri.

Acte necesare la înscriere:
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip.

La dosarul de concurs vor fi depuse următoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat, în original (pentru prima opţiune de domeniu) şi o copie legalizată.
2. Foaia matricolă, în original, cu notele obţinute la disciplinele prevăzute pentru probele de concurs, sub semnătura directorului şi a secretarului liceului.
3. Certificatul de naştere, în copie legalizată şi copie nelegalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
4. Copie nelegalizată după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate.
5. Adeverinţă medicală tip MS cu examen micro şi aviz al medicului de familie.
6. Trei fotografii color tip 2/3.
7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.
8. Certificat de botez.
9. Recomandarea preotului.
10. Binecuvântarea chiriarhului locului.

Probele de admitere:
Proba 1: media notelor obţinute la Dogmatică ortodoxă în anii de studiu la seminarul teologic şi la testul muzical - bisericesc (probă eliminatorie) (pondere 50%);
Candidaţii care nu sunt absolvenţi de seminar teologic ortodox vor susţine un interviu în urma căruia vor primi o notă care să reflecte cunoştinţele religioase din Dogmatică ortodoxă, conf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr.115/02.2007.
Proba 2: media generală pe toţi anii de studii din liceu (pondere 30%).
Proba 3: media generală obţinută la Bacalaureat (pondere 20%).
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru fiecare specializare.


Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat
I. Calendarul admiterii, numărul de locuri şi taxa de înscriere la admitere masterat
50. Calendarul admiterii în ciclul de studii universitare de masterat va fi:
Sesiunea de vară - iulie 2009
13.07.2009 - 22.07.2009 Înscriere admitere
23.07.2009, orele 15.00 Afişarea rezultatelor
24.07.2009, orele 15.00 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
25.07.2009 - 26.07.2009 Verificarea dosarelor candidaţilor admişi
27.07.2009 - 31.07.2009 Prima perioadă de înmatriculare
01.09.2009 - 07.09.2009 A doua perioadă de înmatriculare
08.09.2009 - 10.09.2009 Redistribuirea prin translatare a locurilor rămase libere şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile neocupate

 

Sesiunea de toamnă - septembrie 2009
14.09.2009 - 19.09.2009 Înscriere admitere (numai pe locurile rămase libere)
21.09.2009, Afişarea rezultatelor
22.09.2009 - 25.09.2009 Perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi
Numărul de locuri la Teologie ortodoxă, Studii de teologie pastorală şi
misiune creştină este de 10 locuri subvenţionate şi 30 de locuri cu taxă.

 

La dosarul de concurs vor fi depuse următoarele acte:
1. Diploma de licenţă, în original şi / sau o copie legalizată.
2. Suplimentul diplomei de licenţă sau Foaia matricolă echivalentă, în original şi/sau copie legalizată.
3. Certificatul de naştere, în copie legalizată.
4. Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate.
5. Adeverinţă medicală tip MS cu examen micro şi aviz al medicului de familie;
6. Două fotografii color tip 3/4.
7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.
8. Binecuvântarea episcopului locului.
Candidaţii studiilor universitare de licenţă promoţia 2009, care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie - iulie 2009 sau în sesiunea august - septembrie 2008, în locul diplomei de licenţă şi a suplimentului de diplomă, pot prezenta la înscriere adeverinţă eliberată de facultate, în care se menţionează atât media examenului de licenţă, cât şi media generală a studiilor universitare de licenţă.

 

Programa la Disciplina Teologie Dogmatică
(pentru absolvenţii de liceu neteologic)

1. Revelaţia dumnezeiasca (Revelatia naturala si supranaturala).
2. Caile de transmitere a Revelatiei supranaturale: Sfanta Scriptura (inspiratia, lectura si talcuirea), Sfanta Traditie (Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie, aspectul statornic si dinamic al Sfintei Traditii, monumente sau documente ale Sfintei Traditii, criteriile Sfintei Traditii). Raportul dintre Sfanta Scriptura, Sfanta Traditie si Sfanta Biserica (deosebiri confesionale).
3. Cunoasterea lui Dumnezeu (cunoasterea naturala, supranaturala, catafatica si apofatica; cunoasterea lui Dumnezeu in imprejurarile concrete ale vietii).
4. Atributele lui Dumnezeu (raportul dintre fiinta si lucrarile lui Dumnezeu; originea divinoumana a atributelor lui Dumnezeu; atributele naturale, intelectuale si morale).
5. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi in Sfanta Scriptura; formularea dogmei Sfintei Treimi si precizarea terminologiei trinitare; Persoanele Sfintei Treimi; raportul dintre Persoanele Sfintei Treimi - perihoreza si apropriere).
6. Crearea lumii nevazute (introducere; originea ingerilor; natura si functia ingerilor; numarul si ierarhia ingerilor; starea morala a ingerilor; ingerii cei rai sau diavolii; cinstirea ingerilor).
7. Crearea lumii vazute (referatul biblic).
8. Crearea omului - antropologia crestina (originea omului; natura omului; omul ca protoparinte; sufletul omenesc - functiile si spiritualitatea sa; nemurirea sufletului-argumente;
teorii cu privire la transmiterea sufletului; menirea omului).
9. Starea originara a omului, potrivit invataturii ortodoxe.
10. Caderea omului in pacat (originea si fiinta pacatului stramosesc; teorii privind transmiterea pacatului stramosesc; urmarile pacatului stramosesc si deosebiri confesionale).
11. Dumnezeu Proniatorul (aspectele si realitatea providentei dumnezeiesti).
12. Dumnezeu Mantuitorul (introducere; pregatirea omenirii pentru venirea Mantuitorului, proorociri despre venirea Mantuitorului; Intruparea Fiului lui Dumnezeu; unirea ipostatica si urmarile ei dogmatice; chenoza).
13. Opera de mantuire a lui Iisus Hristos (raportul dintre Persoana si opera Mantuitorului, intreita slujire a Mantuitorului; Rascumpararea si aspectele ei - deosebiri confesionale; adeverirea mortii si Invierii Domnului).
14. Dumnezeu Sfintitorul (Persoana si lucrarea Duhului Sfant; relatia dintre Hristos si Duhul Sfant in iconomia mantuirii; harul divin mantuitor, insusiri; harul, harismele si darurile
Sfantului Duh; raportul dintre har si libertatea omului - interconfesional).
15. Mantuirea subiectiva; etapele indreptarii, conditiile insusirii mantuirii subiective; mantuirea subiectiva privita interconfesional).
16. Cinstirea sfintilor, cinstirea sfintelor moaste, cinstirea sfintelor icoane, cinstirea sfintei cruci, preacinstirea Maicii Domnului - deosebiri confesionale.
17. Sfanta Biserica (intemeierea; fiinta, insusirile si membrii Bisericii; deosebiri confesionale cu privire la Biserica).
18. Sfintele Taine (fiinta, necesitatea, numarul Sfintelor Taine, ierurgiile, Sfintele Taine si ierurgiile in viata Bisericii si a credinciosilor).
19. Eshatologia crestina (invatatura crestina despre moarte si judecata particulara; starea sufletelor dupa moarte: rai si iad, din punct de vedere interconfesional; combaterea doctrinei despre purgatoriu; a doua venire a Domnului; semnele Parusiei - texte scripturistice; invierea mortilor si judecata obsteasca - judecata universala; milenismul sau milenarismul).


BIBLIOGRAFIE:
Pr. Prof. dr. I. Zagrean - Teologie Dogmatica - manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1991 (se poate utiliza orice editie ulterioara), dupa care se fixeaza baremul si punctajul.
Material suplimentar:
Pr. Prof Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos, Pantocrator, Editura I.B.M.B.O.R., Bucuresti, 2005; Pr. Conf. Dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxa. Manual pentru seminariile teologice, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2000.

Partager cet article

Repost 0
Published by KSLCatalin - dans STIRI DE MUTAT
commenter cet article

commentaires