Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
4 juin 2009 4 04 /06 /juin /2009 13:30
† A M B R O Z I E

DIN MILA LUI DUMNEZEU,

EPISCOP AL GIURGIULUI

„Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unor ca aceştia este împărăţia cerurilor"

Matei XIX,14

 

   Iubiţi copii,

   Dragi părinţi,

   Iubiţi credincioşi şi credincioase,

   Nimic nu înfrumuseţează şi înseninează viaţa familiei, a societăţii şi a Bisericii, ca prezenţa copiilor. Acolo unde sunt ei, acolo este viaţa, este bucuria, iubirea curată, nevinovăţia şi toate darurile cu care Dumnezeu a înzestrat pe om de la începutul creaţiei. Iar unde lipsesc copiii, lipseşte viaţa cu entuziasmul, cu bucuria şi puritatea ei. Nu ne putem imagina o lume fără copii,căci ea ar fi o lume tristă şi fără de farmec, o lume care n-ar conduce decât la suferinţă.

 

   Anul acesta, la bucuria prilejuită de praznicul Pogorârii Sfântului Duh, se adaugă şi bucuria de a prăznui Duminica părinţilor şi copiilor , instituită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca dovadă a griji pastorale a Bisericii noastre strămoşeşti faţă de toţi cei ce astăzi cresc copii şi îi educă spre a fi bucurie şi binecuvântare pentru familie şi societate.

 

   Copiii reprezintă o valoare nu numai pentru părinţi, ci şi pentru societate, pentru poporul din care fac parte şi pentru Biserică. Pentru fiecare generaţie, copiii înseamnă viitorul, cu toate speranţele sale, chezăşia realizării plenare a destinului umanităţii. Fiecare copil ne dă speranţa că Dumnezeu nu si-a pierdut încrederea în om.

Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola I către Timotei că femeia se va mântui prin naştere de fii, dacă stăruieşte, cu deplină înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie. Copiii sunt rodul dragostei care-i uneşte pe soţi iar responsabilitatea pentru ei aparţine în egală măsură celor doi părinţi. Prin naşterea de copii se înnoieşte neamul omenesc şi se menţine viaţa pe pământ, naşterea de copii fiind cea mai mare datorie a celor doi soţi care se unesc prin căsătorie şi cea mai mare bucurie şi adevărata temelie a familiei, consolidând şi desăvârşind căsnicia.

Familia este o instituţie de origine divină stabilită la creaţie. Ea a fost constituită prin căsătorie ale cărei principale caracteristici au fost, de la întemeiere, unitatea şi indisolubilitatea. Fiind instituită de Dumnezeu, familia are un caracter sacru, acest caracter de sacralitate fiind pus în evidenţă şi de faptul că familia umană are ca prototip însăşi familia divină a Sfintei Treimi ale cărei caracteristici sunt : iubirea desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea Persoanelor

 

   Familia conferă omului ajutor şi siguranţa celui dintâi pas pe care îl face în viaţă şi fără de care nu poate face altul, ea este prima societate naturală care se sprijină pe legătura indisolubilă dintre bărbat şi femeie şi care se completează cu o lume nouă în care apar copiii.

 

   Biserica are mai mult decât oricine sau orice puterea de a reda familiei sensul său sfânt, pentru că ea este cea mai mare şi mai puternică familie, o comuniune de fraţi şi surori, fii ai aceluiaşi Tată, toţi de un sânge, al Domnului Iisus Hristos; ea însăşi este maica celor „născuţi de sus" şi trăieşte ca o comunitate de fii şi părinţi duhovniceşti.

Ca unii care nu doar ne declarăm creştini, ci suntem membri ai Bisericii celei vii a lui Hristos, trebuie să avem o mare responsabilitate şi faţă de copiii neamului nostru, faţă de familie, faţă de felul cum se desfăşoară viaţa ei şi faţă de creşterea morală a copiilor, a tinerilor, care vor pregăti şi vor înălţa societatea.

 

   Iată, aşadar, misiunea pe care o avem cu toţii, părinţi, clerici şi credincioşi, aceea de educare, de modelare şi de pregătire pentru viaţă a copiilor noştri, de a sădi în sufletele lor curate şi nevinovate învăţăturile sfinte. De aceea, reactivarea catehezei parohiale reprezintă pentru noi un imperativ deosebit de actual şi, în acest context, programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor", aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, este un mod complementar de lucru, de care avem nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice, ajutându-i astfel să ajungă maturitatea în credinţă. Această lucrare reprezintă, aşa cum ne spune Preafericitul Părinte, ,,o necesitate educativ-misionară; lucrarea Bisericii de transmitere a credinţei noii generaţii, fiind o nevoie constantă şi o datorie permanentă; o necesitate pastorală şi o investiţie spirituală pe termen lung".

 

   De aceea, suntem chemaţi să punem stavilă acelor vătămări de suflet îndreptate cu precădere spre tânăra generaţie: violenţa, imoralitatea, cruzimea, păcatul contra firii, pruncuciderea, alcoolismul şi alunecarea în ucigătorul infern al drogurilor, prin care se exprimă dispreţul faţă de valorile vitale pe care lumea noastră, creştină în esenţa ei, le-a cultivat de secole, ştiind că doar ele îi pot asigura dăinuirea.

 

   Fiecare dintre noi trebuie să împărtăşim lumină - lumina faptelor bune - semenilor noştri, într-o lume adânc tulburată astăzi de criza spirituală şi materială, când slăbeşte unitatea familiei, creşte numărul avorturilor, al copiilor orfani sau abandonaţi, precum şi al părinţilor uitaţi şi singuri, iar în locul bucuriei se arată întristarea şi singurătatea, sentimentul abandonului şi al înstrăinării, lipsa de iubire, înţelegere şi preţuire reciprocă.

În acest context, atenţia noastră trebuie să se îndrepte către orfelinate, unde suflete triste rămân în continuare lipsite de căldura şi ocrotirea iubirii familiale, către căminele de bătrâni, unde mame şi părinţi vieţuiesc în amărăciune, uitaţi uneori de fiii lor şi de noi.

 

   Cei care suntem deopotrivă, părinţi în biserică, dar şi părinţi în familie trebuie să fim un model de responsabilitate, înţelegere, devotament şi jertfelnicie. Să fim alături de copiii noştri în bucuriile frumoase şi curate ale tinereţii lor şi să-i ajutăm să se ferească de păcate.

 

Dumnezeu să Vă binecuvinteze şi să Vă dăruiască sănătate.

La mulţi ani, dragi copii si părinţi!

Al Vostru părinte duhovnicesc, de tot binele doritor şi pururea rugător pentru Voi către Bunul Dumnezeu,

† AMBROZIE

Episcopul Giurgiului

 

Partager cet article

Repost 0
Published by KSLCatalin - dans STIRI DE MUTAT
commenter cet article

commentaires